NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 1367-2 (721195)

Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 2: Zkouška síranem hořečnatým.

NORMA vydána dne 1.6.2010

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 1367-2
: 721195
: 86061
: 1.6.2010
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 1367-2 (721195):

Tato evropská norma popisuje referenční metodu používanou pro zkoušku typu a v případě sporu pro posouzení chování kameniva, které je vystavené cyklickému působení ponoření do síranu hořečnatého a následného vysušování v sušárně. V jiných případech, zvláště při kontrole řízení výroby, mohou být použity jiné metody s podmínkou, že jsou vhodné a podobné stanovené referenční metodě