NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 1366-1 (730857)

Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 1: Vzduchotechnická potrubí (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.1.2015

Tištěné (493.90 CZK)

:

: ČSN EN 1366-1
: 730857
: 96344
: NEPLATNÁ
: 1.1.2015
: 56
: 168 g (0.37 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN