NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 13658-1 (723614)

Kovové pletivo a lišty - Definice, požadavky a zkušební metody - Část 1: Vnitřní omítání.

NORMA vydána dne 1.1.2006

Česky -
Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN EN 13658-1
: 723614
: 75085
: 1.1.2006
: 40
: 120 g (0.26 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 13658-1 (723614):

Tato evropská norma zahrnuje kovové pletivo, které se používá pro upevnění ke konstrukcím nebo k podkladům a umožňují nanesení malty na podklad. Pro podporu obkladů stěn, příček a sloupů se kovové pletivo používá ve svislé poloze a pro podporu obkladů stropů a trámů se používá ve vodorovné poloze. Tento způsob umožňuje vytvořit protipožární omítací systém. Tato evropská norma zahrnuje kovové lišty, které se používají ke zvýšení ochrany rohů a také pro konečný vzhled vnitřní úpravy. Zahrnuje rovněž kovové lišty určené k použití jako spárové a dilatační lišty. Zabývá se rovněž ochranou proti ohni.