NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 13632 (657100)

Asfalty a asfaltová pojiva - Vizualizace disperze polymeru v polymerem modifikovaných asfaltech (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.11.2010

Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 13632
: 657100
: 86864
: NEPLATNÁ
: 1.11.2010
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN