NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 13625 (015083)

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Směrnice k volbě přístrojů pro měření netěsnosti plynem.

NORMA vydána dne 1.3.2003

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 13625
: 015083
: 66731
: 1.3.2003
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 13625 (015083):

Tato evropská norma specifikuje kritéria, metody a techniky pro volbu zařízení pro zjišťování netěsnosti metodami popsanými v příloze evropské normy EN 1779. Minimální požadavky na používané přístroje jsou také zahrnuty jako směrnice pro zkušební personál. Za volbu přístrojů pro danou zkoušku je s konečnou platností odpovědný kvalifikovaný pracovník minimálně s kvalifikací ve stupni 2 podle evropské normy EN 473.