NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 13557+A2 (270135)

Jeřáby - Ovládání a ovládací místa obsluhy.

NORMA vydána dne 1.11.2008

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN 13557+A2
: 270135
: 82238
: 1.11.2008
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 13557+A2 (270135):

A2 Tato evropská norma určuje hygienické požadavky a požadavky pro bezpečný návrh pro ovládání a ovládací místa obsluhy všech typů jeřábů. Tato norma nepojednává o nebezpečích způsobených hlukem, o kterých pojednávají normy pro určené druhy jeřábů. Není také zaměřena na návrh kabin z hlediska vlastností zvukové izolace. Tato evropská norma zahrnuje specifická nebezpečí, která by se mohla vyskytnout během používání ovládání a ovládacích míst obsluhy. Nezahrnuje nebezpečí, která by mohla vzniknout během přepravy, stavby, uvádění do provozu, úprav, údržby, vyřazení z provozu nebo prodeje. Závažná nebezpečí, kterých se týká tato norma, jsou uvedena v kapitole 4.