NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 13555 (131510)

Příruby a přírubové spoje - Parametry těsnění a postupy zkoušení vztahující se k pravidlům pro navrhování přírubových spojů s kruhovými přírubami a těsněním.

NORMA vydána dne 1.11.2014

Česky -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN EN 13555
: 131510
: 96352
: 1.11.2014
: 36
: 108 g (0.24 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 13555 (131510):

Tato evropská norma stanovuje parametry těsnění požadované podle EN 1591-1 a uvádí postupy zkoušení pro určování hodnot těchto parametrů. Těsnění, která jsou výhradně založena na elastomerech nebo na elastomerech pouze s příměsí částicového plniva nebo částicové výztuže na rozdíl od těsnění, ve kterých jsou elastomery, plnidla a ztužovací vlákna navzájem kombinovány, jsou mimo předmět tohoto dokumentu