NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 13554 (015081)

Nedestruktivní zkoušení - Akustická emise - Všeobecné zásady.

NORMA vydána dne 1.8.2011

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 13554
: 015081
: 88816
: 1.8.2011
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 13554 (015081):

Tato norma definuje všeobecné zásady požadované při zkoušení akustickou emisí (AE) průmyslových konstrukcí, komponentů a různých materiálů při zatížení a rušivém okolí, které je prováděno za definovaných a opakovatelných podmínek. V normě je uveden princip metody AE, možnosti jejího použití a základní popis přístrojového vybavení, dále je podána informace o postupu zkoušení a vyhodnocení naměřených dat. Norma obsahuje směrnici pro přípravu aplikačních dokumentů, které popisují specifické požadavky pro použití metody akustické emise