NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 13549 (018101)

Úklidové služby - Základní požadavky a doporučení pro systémy posuzování jakosti.

NORMA vydána dne 1.1.2002

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN 13549
: 018101
: 63633
: 1.1.2002
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 13549 (018101):

Jakost úklidových služeb může být kontrolována pomocí dobrého systému řízení jakosti. V této normě jsou popsány metody, které se mohou snadno používat na pracovišti pro kontrolu činností při úklidových službách a které poskytují objektivní názor na dosažené výsledky. Model popsaná v této normě, založený na statistické přejímce srovnáváním, poskytuje šablonu pro uznávané nejlepší praktické postupy, v jejichž rámci se mohou místně nebo národně přijatelné systémy nadále používat a rozvíjet. S pomocí tohoto normalizovaného modelu základní struktury mohou všechny systémy jakosti napomoci k jeho větší objektivitě a úplnosti.