NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 13538-3 (942858)

Stanovení rozměrových vlastností spacích pytlů - Část 3: Objem při zatížení a snadnost balení (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.5.2003

Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN EN 13538-3
: 942858
: 66191
: NEPLATNÁ
: 1.5.2003
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN