NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 13523-9 (038761)

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 9: Odolnost proti ponoru do vody.

NORMA vydána dne 1.1.2015

Česky -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN EN 13523-9
: 038761
: 96666
: 1.1.2015
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 13523-9 (038761):

Norma je součástí souboru ČSN EN 13523, který specifikuje metody zkoušení organických povlaků na kontinuálně lakovaných kovových pásech. Část 9 specifikuje postup stanovení odolnosti organického povlaku na kovovém podkladu proti ponoru do vody. Zkoušku lze použít pro všechny druhy organických povlaků včetně metalických a reliéfních, texturovaných, perleťových a tištěných. Výsledky zkoušky poskytují údaj o odolnosti kontinuálně lakovaného kovu proti působení vody. Metoda není určena k reprodukování konkrétních podmínek kondenzace