NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 13523-7 (038761)

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 7: Odolnost proti praskání při ohybu (T-ohyb).

NORMA vydána dne 1.1.2015

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 13523-7
: 038761
: 96665
: 1.1.2015
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 13523-7 (038761):

Norma je součástí souboru ČSN EN 13523, který specifikuje metody zkoušení organických povlaků na kontinuálně lakovaných kovových pásech. Část 7 specifikuje postup stanovení odolnosti organického povlaku na kovovém podkladu proti praskání při ohybu o 135° až 180°. Lze vyhodnocovat i stupeň přilnavosti. V úvahu přicházejí jak metoda skládáním, tak metoda ohýbáním přes trn. Pro praktické účely se častěji používá metoda skládáním, pokud však jsou požadována přesnější stanovení, doporučuje se metoda ohýbáním na trnu. Volba vhodné metody zkoušení je limitována tloušťkou a/nebo tvrdostí podkladu. Norma souvisí i s obecněji zaměřenou ČSN EN ISO 17132