NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 13523-5 (038761)

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 5: Odolnost proti rychlé deformaci (zkouška úderem).

NORMA vydána dne 1.1.2015

Česky -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN EN 13523-5
: 038761
: 96664
: 1.1.2015
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 13523-5 (038761):

Norma je součástí souboru ČSN EN 13523, který specifikuje metody zkoušení organických povlaků na kontinuálně lakovaných kovových pásech. Část 5 specifikuje postup stanovení odolnosti organického povlaku na kovovém podkladu proti praskání a/nebo odlupování. Odolnost se vyjadřuje velikostí energie úderu, které vzorek odolá. Ke zkoušce se používá zařízení podle ČSN EN ISO 6272-1