NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 13523-3 (038761)

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 3: Rozdíl barevných odstínů - Přístrojové porovnání.

NORMA vydána dne 1.1.2015

Česky -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN EN 13523-3
: 038761
: 96663
: 1.1.2015
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 13523-3 (038761):

Norma je součástí souboru ČSN EN 13523, který specifikuje metody zkoušení organických povlaků na kontinuálně lakovaných kovových pásech. Část 3 specifikuje postupy stanovení rozdílu barevných odstínů (CIELAB) organického povlaku na kovovém podkladu přístrojovou metodou. Uvádí dvě metody (přístrojové měření rozdílu barevných odstínů kolorimetrem měřícím trichromatické souřadnice a přístrojové měření rozdílu barevných odstínů spektrofotometrem nebo obdobným přístrojem)