NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 13523-20 (038761)

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 20: Přilnavost pěnové hmoty.

NORMA vydána dne 1.5.2012

Tištěné (108.90 CZK)

:

: ČSN EN 13523-20
: 038761
: 90591
: NEPLATNÁ
: 1.5.2012
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN