NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 13523-19 (038761)

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 19: Návrh vzorku a metoda zkoušení pro atmosférickou expozici (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.11.2011

Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN 13523-19
: 038761
: 89071
: NEPLATNÁ
: 1.11.2011
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN