NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 13523-0 (038761)

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 0: Obecný úvod.

NORMA vydána dne 1.1.2015

Česky -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN EN 13523-0
: 038761
: 96661
: 1.1.2015
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 13523-0 (038761):

Norma je součástí souboru ČSN EN 13523, který specifikuje metody zkoušení organických povlaků na kontinuálně lakovaných kovových pásech. Část 0 specifikuje souhrnný předmět všech částí ČSN EN 13523, uvádí definice společné všem částem a popisuje vzorkování a přípravu zkušebních vzorků pro většinu jednotlivých metod zkoušek, které mají být provedeny. Obsahuje společná ustanovení o kondicionování zkušebních vzorků a zkušebních podmínkách