NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 13501-1+A1:2010/Z2 (730860)

Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň.

NORMA vydána dne 1.9.2019

Česky -
Tištěné (26.40 CZK)

:

: ČSN EN 13501-1+A1:2010/Z2
: 730860
: 508248
: Změna
: 1.9.2019
: 2
: 6 g (0.01 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN