NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 13495 (727104)

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení soudržnosti vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému (ETICS) (zkouška pěnovým blokem).

NORMA vydána dne 1.10.2003

Česky -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN EN 13495
: 727104
: 67990
: 1.10.2003
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 13495 (727104):

Tato norma hodnotí soudržnost ETICS, při zkoušce využívá pěnového bloku, který je přilepen na základní vrstvu izolačního materiálu a odtahován.