NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 13479 (055805)

Svařovací materiály - Obecná výrobková norma pro přídavné kovy a tavidla pro tavné svařování kovových materiálů (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.10.2018

Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 13479
: 055805
: 505301
: NEPLATNÁ
: 1.10.2018
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN