NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 13460 (010662)

Údržba - Dokumentace pro údržbu.

NORMA vydána dne 1.11.2009

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN 13460
: 010662
: 84401
: 1.11.2009
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 13460 (010662):

Údržba, jako jakákoliv jiná funkce v podniku, vyžaduje mít k dispozici vhodný tok informací mezi různými body vnitřní organizace a ostatními funkčními a organizačními jednotkami podnikání, aby byly splněny cíle a dosáhlo se přijatelných hodnot ukazatelů výkonnosti údržby. K tomu je nutné mít k dispozici vhodnou dokumentaci. V této evropské normě jsou specifikovány všeobecné směrnice pro technickou dokumentaci, která musí být dodávána s objektem nejpozději ještě před tím, než bude objekt připraven k uvedení do provozu, aby byla zajištěna jeho údržba, a pro dokumentaci informací, které musejí být zavedeny v etapě provozu objektu, aby byly zajištěny požadavky na údržbu. V normativní části této evropské normy je popsán seznam základních dokumentů pro údržbu a jsou podány informace o možném obsahu každého dokumentu. V informativních přílohách je popsána dokumentace pro údržbu s ohledem na funkce údržby, které jsou součástí systému jakosti daného podniku.