NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 13411-7 (024470)

Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 7: Symetrické klínové vidlicové objímky.

NORMA vydána dne 1.2.2007

Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN 13411-7
: 024470
: 77787
: NEPLATNÁ
: 1.2.2007
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN