NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 13407 (724871)

Pisoárové mísy nástěnné - Funkční požadavky a zkušební metody. (Platnost do 30.4.2017).

NORMA vydána dne 1.5.2007

Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN 13407
: 724871
: 78533
: NEPLATNÁ
: 1.5.2007
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN