NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 13402-3 (807035)

Označování velikosti oblečení - Část 3: Tělesné rozměry a intervaly.

NORMA vydána dne 1.6.2014

Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN EN 13402-3
: 807035
: 95389
: NEPLATNÁ
: 1.6.2014
: 48
: 144 g (0.32 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN