NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 13398 (657101)

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení vratné duktility modifikovaných asfaltů.

NORMA vydána dne 1.8.2018

Česky -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN EN 13398
: 657101
: 505636
: 1.8.2018
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 13398 (657101):

Tato evropská norma určuje metodu stanovení vratné duktility asfaltových pojiv v duktilometru při zkušební teplotě (obvykle 25 °C nebo 10 °C; lze použít i jiné teploty). Je použitelná zejména pro asfaltová pojiva modifikovaná termoplastickými elastomery, může se však použít u dalších asfaltových pojiv s malou elasticitou. VÝSTRAHA - Použití této normy může být spojeno s používáním nebezpečných materiálů, pracovních postupů a zařízení. Tato norma adresně neupozorňuje na všechny bezpečnostní problémy spojené s jejím použitím. Uživatel této normy je zodpovědný za to, že předem provede příslušná opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví a stanoví pro její použití regulační omezení