NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 13306 (010660)

Údržba - Terminologie údržby.

NORMA vydána dne 1.10.2018

Česky -
Tištěné (493.90 CZK)

:

: ČSN EN 13306
: 010660
: 505705
: 1.10.2018
: 60
: 180 g (0.40 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 13306 (010660):

V normě EN 13306 ed. 2 jsou definovány generické termíny používané při údržbě všeho druhu a při managementu údržby bez ohledu na uvažovaný druh objektu. Údržba zásadním způsobem přispívá ke spolehlivosti objektu, neomezuje se však jen na technické zásahy, ale zahrnují se do ní i další činnosti, jako je plánování, vedení dokumentace atd. Správné a oficiální definice uvedené v této normě umožňují uživateli přidružených norem pro údržbu lépe pochopit použité termíny údržby. Tyto termíny mohou být zvlášť důležité při vypracování smluv o údržbě. V tomto druhém vydání bylo vzhledem k předchozímu vydání 48 článků modifikováno, dvě přílohy byly změněny, bylo přidáno 17 nových článků a jedna nová příloha a jeden článek byl zrušen