NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 13304 (657212)

Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace pro oxidované asfalty.

NORMA vydána dne 1.9.2003

Tištěné (108.90 CZK)

:

: ČSN EN 13304
: 657212
: 68425
: NEPLATNÁ
: 1.9.2003
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN