NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 1330-9 (015005)

Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Část 9: Termíny používané při zkoušení akustickou emisí.

NORMA vydána dne 1.12.2009

Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN 1330-9
: 015005
: 84581
: NEPLATNÁ
: 1.12.2009
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN