NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 13286-5 (736165)

Nestmelené a hydraulicky stmelené směsi - Část 5: Zkušební metoda pro stanovení srovnávací laboratorní objemové hmotnosti a obsahu vody - Vibrační stůl (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.9.2003

Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 13286-5
: 736165
: 67463
: NEPLATNÁ
: 1.9.2003
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN