NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 13286-47 (736185)

Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 47: Zkušební metoda pro stanovení kalifornského poměru únosnosti, okamžitého indexu únosnosti a lineárního bobtnání.

NORMA vydána dne 1.4.2005

Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN EN 13286-47
: 736185
: 72320
: NEPLATNÁ
: 1.4.2005
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN