NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 13252 (806152)

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v odvodňovacích systémech.

NORMA vydána dne 1.7.2017

Česky -
Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN EN 13252
: 806152
: 502791
: 1.7.2017
: 40
: 120 g (0.26 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 13252 (806152):

Tato evropská norma specifikuje důležité vlastnosti geotextilií a výrobků podobných geotextiliím používaných v odvodňovacích systémech a dále vhodné zkušební metody pro stanovení těchto vlastností. Zamýšleným použitím těchto geotextilií nebo výrobků podobných geotextiliím je plnit jednu nebo více z následujících funkcí: filtraci, oddělování a odvodňování. Funkce oddělování se vždy používá ve spojení s filtrací nebo odvodňováním, proto se samostatně nespecifikuje. Norma neplatí pro geosyntetické izolace definované v EN ISO 10318. Tato evropská norma zajišťuje posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobku podle této evropské normy a postupy řízení výroby. Norma se může použít k získání návrhových hodnot, s přihlédnutím k faktorům souvisejícím s definicemi uvedenými v EN 1997-1 (Eurokód 7), např. součinitele bezpečnosti. Měla by být určena návrhová životnost výrobku, neboť jeho funkce může být dočasná, při použití při výstavbě nebo trvalá, po celou dobu životnosti stavby