NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 13252+A1 (806152)

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v odvodňovacích systémech. (Platnost do 31.7.2018).

NORMA vydána dne 1.2.2016

Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN EN 13252+A1
: 806152
: 99073
: NEPLATNÁ
: 1.2.2016
: 40
: 120 g (0.26 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN