NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 13244-3 (646411)

Plastové potrubní systémy uložené v zemi i nad zemí pro tlakové rozvody vody pro všeobecné účely, kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 3: Tvarovky.

NORMA vydána dne 1.10.2005

Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN 13244-3
: 646411
: 74335
: NEPLATNÁ
: 1.10.2005
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN