NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 13232-9+A1 (736371)

Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 9: Návrh konstrukce, dokumentace a přejímka.

NORMA vydána dne 1.5.2012

Česky -
Tištěné (515.90 CZK)

:

: ČSN EN 13232-9+A1
: 736371
: 90632
: 1.5.2012
: 68
: 204 g (0.45 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 13232-9+A1 (736371):

A1 Předmětem této části je: - popis postupu návrhu výhybek a výhybkových konstrukcí a použití dalších částí této normy; - určení hlavních kritérií, která mají být při konstrukčním návrhu brána v úvahu, včetně bezpečnostních a funkčních parametrů a také geometrických a materiálových aspektů; - určení hlavních kritérií, která mají být při schvalování návrhu ověřena; - určení geometrických a negeometrických kritérií pro přejímku výhybkových konstrukcí montovaných jak ve výrobním závodě, tak i na staveništi v případě konstrukcí, které jsou dodávány nesmontované nebo smontované pouze částečně ve formě "stavebnice"; - stanovení rozsahu dodávky; - stanovení minimálních požadavků na zpětnou identifikaci (dílů). Tato evropská norma platí pouze pro konstrukce, které jsou montovány ve výrobním závodě nebo na staveništi poprvé (prototypy)