NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 13230-5 (736365)

Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 5: Zvláštní prvky.

NORMA vydána dne 1.1.2010

Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN EN 13230-5
: 736365
: 84751
: NEPLATNÁ
: 1.1.2010
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN