NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 13141-10 (127131)

Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 10: Vlhkostně řízené odváděcí vyústky (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.2.2009

Anglicky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 13141-10
: 127131
: 81655
: 1.2.2009
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN