NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 13139 (721503)

Kamenivo pro malty (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.2.2003

Tištěné (NA DOTAZ)

:

: ČSN EN 13139
: 721503
: 66488
: NEPLATNÁ
: 1.2.2003
: 300 g (0.66 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN