NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 13129-2 (281521)

Železniční aplikace - Klimatizace pro kolejová vozidla hlavních tratí - Část 2: Typové zkoušky.

NORMA vydána dne 1.2.2005

Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN EN 13129-2
: 281521
: 72091
: NEPLATNÁ
: 1.2.2005
: 36
: 108 g (0.24 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN