NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 13110 (078439)

Znovuplnitelné svařované hliníkové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Návrh a konstrukce.

NORMA vydána dne 1.5.2004

Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN EN 13110
: 078439
: 70096
: NEPLATNÁ
: 1.5.2004
: 40
: 120 g (0.26 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN