NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 13108-9 (736140)

Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 9: Asfaltová směs pro ultratenké vrstvy z asfaltového betonu (AUTL).

NORMA vydána dne 1.1.2018

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN 13108-9
: 736140
: 503956
: 1.1.2018
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 13108-9 (736140):

Tato evropská norma specifikuje požadavky pro asfaltové směsi pro ultra tenké vrstvy (AUTL) používané pro vozovky pozemních komunikací, letištní a jiné dopravní plochy. AUTL je obrusná vrstva vozovky z asfaltové směsi za horka pokládaná na spojovací vrstvu ve jmenovité tloušťce od 10 mm do 20 mm s vhodnými vlastnostmi pro zamýšlené použití. Metoda spojení je podstatnou částí postupu a konečný výrobek je kombinací systému spojení a asfaltové směsi. Předmět této evropské normy se nezabývá metodou spojení AUTL. Směsi, ve kterých se používají asfaltové emulze a asfaltové materiály pocházející z recyklace na místě nejsou v této normě zahrnuty. Tato evropská norma obsahuje požadavky pro výběr jednotlivých materiálů. Norma je sepsána tak, aby byla používána společně s EN 13108-20 a EN 13108-21