NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 1307+A2 (804427)

Textilní podlahové krytiny - Klasifikace.

NORMA vydána dne 1.10.2018

Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN EN 1307+A2
: 804427
: 505831
: NEPLATNÁ
: 1.10.2018
: 36
: 108 g (0.24 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN