NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 13068-1 (015030)

Nedestruktivní zkoušení - Radioskopické zkoušení - Část 1: Kvantitativní měření zobrazovacích vlastností.

NORMA vydána dne 1.5.2001

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN 13068-1
: 015030
: 60116
: 1.5.2001
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 13068-1 (015030):

Tato evropská norma představuje první část ze série tří evropských norem stejného čísla, které se zabývají kontrolou vlastností a vlastnostmi radioskopických zobrazovacích systémů pro nedestruktivní zkoušení. Tato část uvádí postup pro kvantitativní měření vlastností zobrazovacího systému. Radioskopický systém se sestává ze zdroje záření, manipulačního zařízení, kolimátorů, filtru a zobrazovacího zařízení. Zobrazovací zařízení pak představuje převaděč rentgenového záření nebo záření gama, který převádí reliéf záření na výstupní signál pro číslicové nebo optické zpracování. Základem všech měření pomocí převaděče je využití definovaného reliéfu záření od umělých zkušebních indikátorů, které jsou jako výstupní signál a měřená odezva systému se měří vhodným zařízením. Postup měření spočívá z charakterizování ostrosti obrazu zohledňující vnitřní neostrost, prostorově modulovanou přenosovou funkci a poměrný kontrast nízkých prostorových frekvencí, dále posouzením kontrastu, citlivostí na kontrast a vliv tloušťky stěny a linearity s ohledem na diferenciální a integrální zkreslení a homogenitu obrazu. Výsledky měření se dokumentují do protokolu o zkoušce jehož formulář je v příloze této normy. Další části této série evropské normy EN 13068-x jsou: Část 2: Kontrola dlouhodobé stability zobrazovacích systémů Část 3: Všeobecné zásady pro radioskopické zkoušení kovových materiálů rentgenovým zářením a zářením gama