NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 1306 (325172)

Plavidla vnitrozemské plavby - Přípojky pro vyčerpávání odpadních vod.

NORMA vydána dne 1.10.2018

Česky -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN EN 1306
: 325172
: 505662
: 1.10.2018
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 1306 (325172):

Tato evropská norma specifikuje konstrukci, rozměry, technické požadavky a zkoušení přípojek pro vyčerpávání odpadních vod produkovaných plavidly vnitrozemské plavby. Tato norma specifikuje: - přípojku obvyklé konstrukce na plavidlech vnitrozemské plavby, sestávající z potrubí se závitovým hrdlem a rychlospojky; - přípojku na plavidle s přírubou podle ISO 7608 - B1, sestávající z adaptéru s totožnou přírubou přivařenou k potrubí se závitovým hrdlem a rychlospojky