NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 13048 (770424)

Obaly - Flexibilní hliníkové tuby - Metoda měření tloušťky vnitřní lakové vrstvy.

NORMA vydána dne 1.1.2010

Česky -
Tištěné (108.90 CZK)

:

: ČSN EN 13048
: 770424
: 85093
: 1.1.2010
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 13048 (770424):

Tento dokument stanovuje metodu stanovení tloušťky lakové vrstvy použité uvnitř válcových a kuželových hliníkových tub. Tato metoda je referenční. Může být také využita jako odkaz při kalibraci dalších elektronických přístrojů vhodných pro stanovení hmotnosti tloušťky nátěru, například měření elektrické kapacity vířivým proudem. Dokument je použitelný na hliníkové tuby užívané pro balení farmaceutických, kosmetických, zdravotních, potravinářských a ostatních výrobků pro domácnost. POZNÁMKA - Přestože je tato norma neuvádí, jsou dostupné vhodné přístroje pro automatické měření tloušťky nátěru, které udávají okamžité výsledky s dobrou přesností (< 1_m)