NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 13001-3-4 (270105)

Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 3-2: Mezní stavy a prokázání způsobilosti strojního zařízení - Ložiska (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.9.2019

Tištěné (859.10 CZK)

:

: ČSN EN 13001-3-4
: 270105
: 507558
: NEPLATNÁ
: 1.9.2019
: 114
: 373 g (0.82 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN