NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 13000+A1 (270570)

Jeřáby - Mobilní jeřáby.

NORMA vydána dne 1.10.2014

Česky -
Tištěné (698.50 CZK)

:

: ČSN EN 13000+A1
: 270570
: 96025
: 1.10.2014
: 110
: 361 g (0.80 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 13000+A1 (270570):

A1 Tato evropská norma platí pro návrh, konstrukci, instalaci bezpečnostních zařízení, návody pro používání, údržbu a zkoušení mobilních jeřábů, definovaných v ISO 4306-2 !vypuštěný text". !Příklady typů mobilních jeřábů jsou uvedeny v příloze A." !Tato evropská norma neplatí pro: - nakládací Jeřáby (viz EN 12999); - off-shore jeřáby na těžebních plošinách ropy (viz EN 13852-1); - plovoucí jeřáby (viz EN 13852-2); - manipulační vozíky s proměnným vyložením (viz 1459); POZNÁMKA 1: Manipulační vozíky s proměnným vyložením se obvykle nazývají teleskopické manipulátory. - mobilní samovztyčné věžové jeřáby; - zemní stroje používané pro manipulaci s předměty (viz řada EN 474)" Tato norma nezahrnuje nebezpečí ve vztahu ke zdvihání osob. !POZNÁMKA 2": Použití mobilních jeřábů pro zdvihání osob je předmětem zvláštních národních předpisů. Mobilní jeřáby, zahrnuté v této evropské normě, jsou navrhovány pro omezený počet pracovních cyklů a pro určité druhy pohybů, například klidné zatěžování poháněcími silami a zatěžovací podmínky podle ISO 4301-2:1985, skupina A1. Pro způsob zatížení jako je drapák, magnet nebo podobný provoz, jsou požadována další opatření, která nejsou předmětem této evropské normy. Nebezpečí zahrnutá v této normě, jsou určena v příloze C. Tento dokument neplatí pro mobilní jeřáby vyrobené před datem zveřejnění tohoto dokumentu v CEN