NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 12982 (133034)

Průmyslové armatury - Stavební délky ETE, CTE armatur s konci pro přivaření tupým svarem.

NORMA vydána dne 1.8.2001

Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 12982
: 133034
: 61623
: NEPLATNÁ
: 1.8.2001
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN