NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 12953-7 (077853)

Válcové kotle - Část 7: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na kapalná a plynná paliva.

NORMA vydána dne 1.6.2003

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 12953-7
: 077853
: 67385
: 1.6.2003
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 12953-7 (077853):

Tato část této evropské normy stanoví požadavky na spalovací zařízení na kapalná a plynná paliva pro válcové kotle definované v EN 12953-1, bez ohledu na stupeň dozoru. U zařízení spalujících různé druhy paliva prostřednictvím samostatných nebo kombinovaných hořáků platí tyto požadavky pro příslušnou část určenou pro spalování kapalného a/nebo plynného paliva. Dále táto evropská normy stanovuje zvýšená bezpečnostní opatření, jestliže se spaluje více paliv současně.