NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 12910 (755710)

Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Granátový písek.

NORMA vydána dne 1.6.2013

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 12910
: 755710
: 92965
: 1.6.2013
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 12910 (755710):

Tato norma platí pro granátový písek používaný pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti granátového písku a stanoví požadavky a odpovídající metody zkoušení pro granátový písek. Podává informace o jeho použití při úpravě vody