NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 12904 (755704)

Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Křemenný písek a křemenný štěrk.

NORMA vydána dne 1.10.2005

Česky -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN EN 12904
: 755704
: 74199
: 1.10.2005
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 12904 (755704):

Tato evropská norma platí pro křemenný písek a křemenný štěrkopísek používaný pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti křemenného písku a křemenného štěrkopísku a stanoví požadavky a odpovídající zkušební metody pro křemenný písek a křemenný štěrkopísek . Podává informace o jejich použití při úpravě vody